Ejby Medborgerhus

Beskrivelse

     Ejby Medborgerhus er et kulturelt møde- og samlingssted, hvor godkendte foreninger kan afholde folkeoplysende aktiviteter, som fremmer det enkelte medlems og fællesskabets sundhed og trivsel. 

    Foreningen Ejby Medborgerhus har en aktiv persongruppe på over 30 personer, som bl.a. forestår Ejby Bibliotekspunkt (under KøgeBibliotekerne), og en række andre kulturelle aktiviteter (koncerter, foredrag, læsekreds, strikkeklub, træfpunkt, IT-café m.fl.). 

     I Ejby Medborgerhus holder Ældresagen Søndagscafé om søndage i lige uger, Ejby E-sport holder LAN-parties om fredagen hver 14. dag, Kulturforeningen Apollonaris afholder børneteater 8 gange om året, og desuden bruges huset til kurser og møder for godkendte foreninger.

 

Ejby Medborgerhus er et kommunalt kultur-/borgerhus og skal derfor opfylde Køge Kommunes regler.

 

Foreningen ”Ejby Medborgerhus” er en afdeling under Ejby IF og er derfor også underlagt de til enhver tid gældende vedtægter for Ejby Idrætsforening.

Kontaktoplysninger

Ejby Medborgerhus

Gemsevej 19, Ejby

4623 Lille Skensved

Tlf.: 20885994

Email: mgp@email.dk

Hjemmeside: www.ejby-medborgerhus.dk

CVR nr.:

Aktiviteter

 • Andre aktiviteter
 • Foredrag
 • Generalforsamling
 • Håndarbejde
 • Kommunale projekter
 • Koncerter
 • Konference
 • Litteraturundervisning
 • Musik
 • Musik
 • Netværk/selvhjælp
 • Sang
 • Senioridræt
 • Slægtsforskning
 • Stolegymnastik
 • Udstilling
 • Yoga
 • Ældreidræt

Kontaktperson

Kort