Ejby Borgerforening

Beskrivelse

Ejby Borgerforening

Er en forening for borgere i Ejby.

Formålet er at være talerør for borgerne i Ejby i forhold til administration og politikere i Kommunen.

Foreningen skal styrke samhørigheden mellem borgerne, og arbejde for fælles interesser for vores by.

Der afholdes arrangementer af oplysende karakter, som afholdes både i Ejby Medborger hus og på lokaliteter i byen.

Ligeså afholdes dialog og informationsmøder med kommunen om aktuelle emner 

Kontaktoplysninger

Ejby Borgerforening

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19

4623 Lille Skensved

Tlf.: 29450298

Email: michael@bang-achton.dk

Hjemmeside: http://www.ejbybf.dk

CVR nr.:

Aktiviteter

Kontaktperson

Formand

Kasserer

Kort