Danmarks Naturfredningsforening Køge

Beskrivelse

Danmarks Naturfredningsforening i Køge - også kaldet DN Køge arbejder for at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangforldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

Vi arbejder med en lang række opgaver, som bidrager til en bedre natur og et renere miljø. En række af disse opgaver kræver hurtig handling, og er ofte uforudsigelige. Vi tilstræber et konstruktivt samspil med Køge Kommune. Således bidrager vi løbende aktivt til udmøntning af kommunens naturstrategi. En del af arbejdet er også at holde forvaltningen og politikerne i ørerne, så de gode intentioner opfyldes. 

Vi  har gang i forskellige projekter med forskellige medaktører.. Pt. har vi startet et spændende hasselmusprojekt i samarbedje med Svenstrup gods og naturskole. Vi deltager i KLAR forsynings overfladevands projekt hvor der sker en genetablering af Skensved Ådals oprindelige natur.  

Lokalafdelingen arrangere derudover ture i vores fantastiske lokale naturområder under forskellige emner. 

Kontaktoplysninger

Danmarks Naturfredningsforening Køge

Det Grønne Hus

4600 Køge

Tlf.: 40404778

Email: koege@dn.dk

Hjemmeside: www.koege.dn.dk www.facebook.com/profile.php?id=100064633153787

CVR nr.:

Aktiviteter

 • Friluftsliv
 • Kommunale projekter
 • Miljø- og naturforening
 • Møde
 • Vandring

Kontaktperson

Formand

 • Navn Birgit Mindegaard
  Adresse Søndre badevej, 4A, 6tv
  Postnr 4600
  By Køge

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

 • Navn Richardt sonnichsen
  Adresse Søndre badevej, 4A, 6tv
  Postnr 4600
  By Køge

Kort