Køge Spillemandsforening

Beskrivelse

Køge Spillemandsforening spiller glad dansk spillemandsmusik til dans og til koncert og synger gerne til.

Foreningen består for tiden af ca. 50 medlemmer, aktive spillemænd og -koner ca. halvdelen og et antal dansere m.m. Vi spiller på violin, harmonika, klarinet, bas og guitar. Trompet, kornet og banjo kan også blive brugt. Vi har et stort Fællesorkester, som spiller mest dansk spillemandsmusik inkl. enkelte svenske numre og mindre grupper, der dyrker egne musikområder blandt andet Cajun og Gårdsang.

Vi øver hveranden tirsdag kl. 19.30 - 21.30 i Ellemarkskolens musiklokale. Vi afholder baller på Teaterbygningen oftest den sidste fredag i måneden i vinterhalvåret, hvor vi enten selv spiller hele aftenen eller vi spiller den første halve time og resten sørger indbudte orkestre for. Vi inviterer de bedste danske orkestre, der kan spille til dans. 

Vi tager også gerne ud at spille på gader og stræder eller til arrangementer i foreninger eller hos private. Vi spiller f.eks. inden forårskoncerten og til Julemærkemarch på Køge Gymnasium.

Vi har god plads til nye medlemmer, der har lyst til at spille i foreningen. Du er meget velkommen til bare at møde op og se om det kunne være noget for dig. Ring evt. til formand Hanne Troen, tlf. 21201505.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.koegespillemand.dk

 

Kontaktoplysninger

Køge Spillemandsforening

Ellemarkskolen, Gymnasievej 10

4600 Køge

Tlf.: 21201505

Email: formand@koegespillemand.dk

Hjemmeside: www.koegespillemand.dk

CVR nr.: 29888469

Aktiviteter

  • Dans
  • Musik
  • Musikforening

Kontaktperson

Formand

Kasserer

Kort