Apollonaris Aftenskole

Beskrivelse

Foreningens formål er:

  • at fremme kreativitet og virkelyst
  • at støtte og udvikle musiske aktiviteter i det lokale miljø, gerne i samarbejde med andre foreninger.

at drive folkeoplysende voksenundervisning i Apollonaris´ Aftenskole for derved at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i undervisningen vil vi øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

Kontaktoplysninger

Apollonaris Aftenskole

Borup Kulturhus, Møllevej 2,

4140 Borup

Tlf.: 25372323

Email: astrid@tyroll.dk

Hjemmeside: www.apollonaris.dk

CVR nr.: 19707539

Aktiviteter

  • Koncerter
  • Musikundervisning
  • Teater/drama

Kontaktperson

Kort