Invitation til informationsmøde om åben skole samarbejde for idrætsforeningerne

Oprettet: 24.03.2023

Vi vil gerne invitere idrætsforeningerne til et informationsmøde omkring åben skole samarbejde. Vi starter i det små med et onlinemøde tirsdag den 18. april 2023 kl. 19 – 20. 
Tilmeldingsfrist senest den 16. april 2023.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig via Fritidsliv.koege.dk under "Min forening", "Tilmeldig til kurser og møder" hvor der også findes mere information. Der sendes en opfølgende mail ud efter mødet.
MÅL med projektet: at øge elevernes kendskab til foreningerne i deres lokalområde via skole-/foreningssamarbejde.