Ansøg pulje til foreninger med elitepotentiale

Oprettet: 21.04.2023

Ansøg pulje til foreninger med elitepotentiale inden 15. maj

Køge Kommune har afsat midler til at brande kommunen gennem foreninger med elitepotentiale. Formålet med puljen er både at forbedre forholdene for foreningerne, men også at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv idrætskommune.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget.
 

Send jeres ansøgning senest den 15. maj 2023.
Ansøgningen stiles til: Kulturogidraet@koege.dk 


Den motiverede ansøgning SKAL indeholde:

  • Navn på klub/forening der ansøger puljen
  • Beskrivelse af talentpotentialet, f.eks. ved angivelse af enkelt talenter/grupper, niveau for turneringsdeltagelse eller lignende.
  • Markedsføringstilbud som begrunder hvorfor det giver værdi for Køge Kommune at tildele foreningen/klubben et markedsføringstilskud. Dette skal indeholde: forventet mediedækning, omfang af reklameskilte og beklædning med Køge Kommunes logo.
  • Publikumsdeltagelse: er der plads til tilskuere og ca. hvor mange forventes at komme til aktiviteter/stævner/kampe.
  • Beskriv klubben/foreningen: antal medlemmer ved ansøgningstidspunkt, er klubben frivilligt eller professionelt drevet og andet relevant information.
  • Hvilke nye initiativer planlægges for den kommende sæson, f.eks. deltagelse i Sommersjov, åben skole samarbejder, events eller andet.
  • Hvilke platforme forventer I at kunne synliggøre Køge Kommune på i den kommende sæson, f.eks. hjemmesider, FB, skilte, bannere m.v.
  • Hvilket beløb ansøges der om?

Læs de samlede Retningslinjer for Køge Kommunes pulje til foreninger med elitepotentiale.

De indkomne ansøgninger behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. juni 2023.

Hvis I har spørgsmål bedes I kontakte os på kulturogidraet@koege.dk