Spørgeskemaundersøgelse

Oprettet: 31.03.2023

Køge Kommune har igangsat en Idrætsfacilitetsanalyse, der blandt andet bygger på input fra en online spørgeskemaundersøgelse, som netop er udsendt til kommunens idrætsforeninger. Undersøgelsen tager ca. 15 minutter at besvare. Alle svar vil blive behandlet anonymt og videregives ikke til kommunen.  

Der er frist for besvarelse den 11. april 2023.

Vi håber, at I som idrætsforeninger vil prioritere at deltage i undersøgelsen og give jeres tilbagemelding og mening, da undersøgelsen er et vigtigt element i at skabe overblik over foreningernes status, vurdering af idrætsfaciliteter, serviceniveau mv. Undersøgelsen bliver en central pejling for fremtidige behov/tiltag for idrætsfaciliteter i kommunen. Her er jeres mening værdifuld viden for os.  

Idrætsfacilitetsanalysen gennemføres i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut. 
Den samlede facilitetsanalyse forventes færdig i sommeren 2023. 
Eventuelle spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefanalytiker Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut, telefon: 40 88 52 79, e-mail: peter.forsberg@idan.dk.