For arrangører

Hvert år arrangerer foreninger og institutioner sammen med Køge Kommune et væld af gratis tilbud til skolebørn i sommerferien. Programmet hedder Sommersjov og består af et sjovt og bredt udbud af aktiviteter.

Jeres mulighed for at vise hvad I kan tilbyde

Sommersjov er en gylden mulighed for at vise børn og unge, hvad I dyrker i jeres forening eller institution og lade jeres engagement og glæde smitte af på børnene. Det er et unikt udstillingsvindue, der er til gavn for alle parter.

Vi håber at kunne tilbyde en del aktiviteter i 2020 på trods af den situation vi står I i øjeblikket. Vi opfordrer derfor alle foreninger eller institutioner, som har erfaring eller ønsker erfaring med at arbejde med børn og unge til at tilmelde en eller flere aktiviteter til Sommersjov 2020. 

Tilmeld

Udfyld tilmeldingsblanket

Retningslinjer for deltagelse

Inden I udfylder tilmeldingsskemaet, bedes I læse retningslinjerne for arrangører og aktiviteter. Hvis I laver aktiviteter, der foregår over flere dage, så skriv venligst, om der er tale om afsluttede forløb på de enkelte dage, eller om der er tale om et forløb, der strækker sig over flere dage. 

Vigtigt! Indsend erklæring om indhentelse af børneattest

Alle arrangører, der deltager i Sommersjov, skal indsende en erklæring, om at I vil indhente børneattest. (Hvis I som forening allerede ved årsskiftet har indsendt en erklæring, skal I ikke gøre det specifikt for sommersjov.)

Vejledning i indsendelse af erklæring
Indsend erklæring (via koege.dk)

Vælg Folkeoplysning
Vælg 'Erklæring om indhentelse af børneattest'
Login med NemID. Du kan både bruge personligt NemID og foreningens NemID (det NemID, der er forbundet med jeres CVR)
Udfyld kontaktinformation
Sæt flueben ved ’Erklæring’
Underskriv med NemID

Tilskud til Sommersjov
I kan søge tilskud til jeres aktivitet. Se mere i retningslinjerne.

Evaluering og regnskab

Når jeres aktivitet er afsluttet, bedes I indsende evaluering og fotodokumentation. Hvis I har fået tilskud, bedes I også indsende regnskab. Anvend gerne dette evaluerings- og regnskabsskema.
Opdateret af Køge Kommune 28.04.21